Skip to content

 
خانه arrow جک ترکی . . . . . . . . . . . . . . . . Page 5
جک ترکی
4
5 رای
با مرام
ﯾﻩ ﺭﻭﺯ ﯾﻩ ﺗﺭکه ﻭ ﯾﻩ ﻓﺎﺭسه ﺑﺎ ﻫﻡ ﻧﺷﺳﺗﻩ ﺑﻭﺩﻧﺩ ﻭ ﻣﺷﺭﻭﺏ ﻣﯾﺧﻭﺭﺩﻧﺩ و گپ میزدند.  ﺑﻌﺩ از ﻣﺩﺗﯽ ﻓﺎﺭﺳﻩ ﺑﺭﻣﯾﮔﺭﺩﻩ ﻭ ﺎﺯ ﺗﺭﻛﻩ ﻣﯾﭘﺭﺳﻩ : ﺑﺑﯾﻧﻡ ﺗﻭ ﺧﻭﺎﻫﺭ ﺩﺎﺭﯼ ؟        ﺗﺭﻛﻩ ﻣﯾﮔﻩ : ﺁﺭﻩ ﭼﻁﻭﺭ ﻣﮔﻩ ؟        ﻓﺎﺭﺳﻩ ﻣﯾﮔﻩ : ﻫﯾﭼﯽ ﻓﻗﻁ ﺧﻭﺎﺳﺗﻡ ﺑﮔﻡ ﺑﺩﺧﻭﺎﻫﺎﺷﻭ ﮔﺎﯾﯾﺩﻡ.      ﯾﻩ ﻣﺩﺕ ﺑﻌﺩ ﺑﺎﺯﻡ ﻓﺎﺭﺳﻩ ﻣﯾﭘﺭﺳﻩ : ﺑﺑﯾﻧﻡ ﺗﻭ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺩﺎﺭﯼ ؟        ﺗﺭﻛﻩ ﺑﺎﺯ ﻣﯾﮔﻩ ﺁﺭﻩ ﭼﻁﻭﺭ ﻣﮔﻩ ؟        ﻓﺎﺭﺳﻩ ﻣﯾﮔﻩ : ﻫﯾﭼﯽ ﻓﻗﻁ ﺧﻭﺎﺳﺗﻡ ﺑﮔﻡ ﺑﺩﺧﻭﺎﻫﺎﺷﻭ ﮔﺎﯾﯾﺩﻡ ∙                ﺗﺭﻛﻩ ﻣﯾﺑﯾﻧﻩ ﺎﯾﻥ ﯾﺎﺭﻭ ﻓﺎﺭﺳﻩ ﺧﯾﻟﯽ ﺑﻩ ﺎﻭﻥ ﻟﻁﻑ ﻣﯾﻛﻧﻩ و مرامو تا ته گاهیده!  ﭘﯾﺵ ﺧﻭﺩﺵ ﻣﯾﮔﻩ ﺎﻟﺎﻥ ﺩﺭ ﯾﻩ ﺟﻣﻟﻩ با مرامیشو ﺟﺑﺭﺎﻥ ﻣﯾﻛﻧﻡ.  ﺭﻭ ﻣﯾﻛﻧﻩ ﺑﻩ ﻓﺎﺭﺳﻩ ﻭ ﻣﯾﮔﻩ : ﺑﺑﯾﻧﻡ ﺗﻭ ﻫﻡ ﺧﻭﺎﻫﺭ ﺩﺎﺭﯼ ؟           ﻓﺎﺭﺳﻩ ﻣﯾﮔﻩ ﺁﺭﻩ ﭼﻁﻭﺭ ﻣﮔﻩ ؟        ﺗﺭﻛﻩ ﻣﯾﮔﻩ ﻫﯾﭼﯽ ﻓﻗﻁ ﺧﻭﺎﺳﺗﻡ ﺑﮔﻡ ﻣﺎﺩﺭﺷﻭ ﮔﺎﯾﯾﺩﻡ !!!!!!!!!
 
5
1 رای
مشکل بی خوابی!
ﯾﻩ ﺗﺭﻛﻩ ﻫﺭ ﺷﺏ ﺗﻭ ﺧﻭاﺏ ﻣﯾﺩﯾﺩﻩ ﻛﻩ ﺩﺎﺭﻩ ﺑﺎ ﺧﺭا ﻓﻭﺗﺑﺎﻝ ﺑﺎﺯﯼ ﻣﯾﻛﻧﻩ!!   ﻣﯾﺭﻩ ﭘﯾﺵ ﺩﻛﺗﺭ ﻭ ﻣﯾﮔﻩ آﻗﺎﯼ ﺩﻛﺗﺭ! نوکرتم من ﻫﺭ ﺷﺏ ﺗﻭ ﺧﻭاﺏ ﻣﯾﺑﯾﻧﻡ ﺩﺎﺭﻡ ﺑﺎ ﺧﺭا ﻓﻭﺗﺑﺎﻝ ﺑﺎﺯﯼ ﻣﯾﻛﻧﻡ و مثل خرم میبازم و خلاصه خواب و آسایش ندارم ؟!     
ﺩﻛﺗﺭه ﻣﯾﮔﻩ ﻫﯾﭺ ﻧﺎﺭاﺣﺕ ﻧﺑﺎﺵ! ﭼﻧﺩ تا ﻗﺭﺹ ﺑﻬﺕ ﻣﯾﺩﻡ اﺯ ﺎﻣﺷﺏ ﺑﺧﻭﺭ ﺩﯾﮔﻩ ﺣﺎﻟﺕ ﺧﻭﺏ ﻣﯾﺷﻩ.
ﺗﺭﻛﻩ ﻣﯾﮔﻩ آﻗﺎﯼ ﺩﻛﺗﺭ ﻣﯾﺷﻩ ﺎﺯ ﻓﺭﺩا ﺑﺧﻭﺭﻡ ؟  آﺧﻩ اﻣﺷﺏ ﻓﯾﻧﺎﻟﻩ و با بروبچ قرار ایلده نامردارو سیرویسیشون کنیم !!!!!
 
<< شروع < قبلي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 بعدي > پايان >>

نتايج 9 - 10 از 155