Skip to content

 
خانه arrow جک ترکی . . . . . . . . . . . . . . . . Page 5
جک ترکی
4
5 رای
با مرام
ﯾﻩ ﺭﻭﺯ ﯾﻩ ﺗﺭکه ﻭ ﯾﻩ ﻓﺎﺭسه ﺑﺎ ﻫﻡ ﻧﺷﺳﺗﻩ ﺑﻭﺩﻧﺩ ﻭ ﻣﺷﺭﻭﺏ ﻣﯾﺧﻭﺭﺩﻧﺩ و گپ میزدند.  ﺑﻌﺩ از ﻣﺩﺗﯽ ﻓﺎﺭﺳﻩ ﺑﺭﻣﯾﮔﺭﺩﻩ ﻭ ﺎﺯ ﺗﺭﻛﻩ ﻣﯾﭘﺭﺳﻩ : ﺑﺑﯾﻧﻡ ﺗﻭ ﺧﻭﺎﻫﺭ ﺩﺎﺭﯼ ؟        ﺗﺭﻛﻩ ﻣﯾﮔﻩ : ﺁﺭﻩ ﭼﻁﻭﺭ ﻣﮔﻩ ؟        ﻓﺎﺭﺳﻩ ﻣﯾﮔﻩ : ﻫﯾﭼﯽ ﻓﻗﻁ ﺧﻭﺎﺳﺗﻡ ﺑﮔﻡ ﺑﺩﺧﻭﺎﻫﺎﺷﻭ ﮔﺎﯾﯾﺩﻡ.      ﯾﻩ ﻣﺩﺕ ﺑﻌﺩ ﺑﺎﺯﻡ ﻓﺎﺭﺳﻩ ﻣﯾﭘﺭﺳﻩ : ﺑﺑﯾﻧﻡ ﺗﻭ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺩﺎﺭﯼ ؟        ﺗﺭﻛﻩ ﺑﺎﺯ ﻣﯾﮔﻩ ﺁﺭﻩ ﭼﻁﻭﺭ ﻣﮔﻩ ؟        ﻓﺎﺭﺳﻩ ﻣﯾﮔﻩ : ﻫﯾﭼﯽ ﻓﻗﻁ ﺧﻭﺎﺳﺗﻡ ﺑﮔﻡ ﺑﺩﺧﻭﺎﻫﺎﺷﻭ ﮔﺎﯾﯾﺩﻡ ∙                ﺗﺭﻛﻩ ﻣﯾﺑﯾﻧﻩ ﺎﯾﻥ ﯾﺎﺭﻭ ﻓﺎﺭﺳﻩ ﺧﯾﻟﯽ ﺑﻩ ﺎﻭﻥ ﻟﻁﻑ ﻣﯾﻛﻧﻩ و مرامو تا ته گاهیده!  ﭘﯾﺵ ﺧﻭﺩﺵ ﻣﯾﮔﻩ ﺎﻟﺎﻥ ﺩﺭ ﯾﻩ ﺟﻣﻟﻩ با مرامیشو ﺟﺑﺭﺎﻥ ﻣﯾﻛﻧﻡ.  ﺭﻭ ﻣﯾﻛﻧﻩ ﺑﻩ ﻓﺎﺭﺳﻩ ﻭ ﻣﯾﮔﻩ : ﺑﺑﯾﻧﻡ ﺗﻭ ﻫﻡ ﺧﻭﺎﻫﺭ ﺩﺎﺭﯼ ؟           ﻓﺎﺭﺳﻩ ﻣﯾﮔﻩ ﺁﺭﻩ ﭼﻁﻭﺭ ﻣﮔﻩ ؟        ﺗﺭﻛﻩ ﻣﯾﮔﻩ ﻫﯾﭼﯽ ﻓﻗﻁ ﺧﻭﺎﺳﺗﻡ ﺑﮔﻡ ﻣﺎﺩﺭﺷﻭ ﮔﺎﯾﯾﺩﻡ !!!!!!!!!
 
4
2 رای
ناقوس
ﺗﺭﻛﻩ ﻫﺭ ﺭﻭﺯ ﻧﺎﻗﻭس ﻛﻟﯾﺳﺎﺭﻭ ﻣﯾﺯﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﯾﺭﻓﺗﻩ. ﯾﻩ ﺭﻭﺯ دیگه ﭘﺩﺭ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺎﻋﺻﺎﺑﺵ ﺗﺧﻣﯽ ﻣﯾﺷﻩ و ﭘﺷت ﺩﯾﻭﺎﺭ ﻗﺎﯾﻡ ﻣﯾﺷﻩ ﺗﺎ ﯾﺎﺭﻭ ﺭﻭ ﺑﮔﯾﺭه.  ﺗﺭﻛﻩ ﺗﺎ ﻣﯾﺎﺩ ﻧﺎﻗﻭﺱ رو ﺑﺯﻧﻩ ﭘﺩﺭ ﻣﯾﭘﺭﻩ ﺟﻟﻭﺵ.   ﺗﺭﻛﻩ ﻫﻭﻝ ﻣﯾﺷﻩ ﻣﯾﮔﻩ ﺑﺑﺧﺷﯾﺩ ﻋﯾﺳﯽ ﺧﻭﻧﺳﺕ ؟!!!
 
<< شروع < قبلي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 بعدي > پايان >>

نتايج 9 - 10 از 155